Menu
ZŠ Městec Králové
Základní školaMěstec Králové

Školní klub

Školní klub pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Do školního klubu lze v letošním roce zapsat 50 žáků. Školní klub je zaměřen zejména na odpočinkové a relaxační aktivity, hry, rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti. Svou činností napomáhá v prevenci sociálně patologických jevů – kouření, drogy, šikana, vandalizmus. Vede děti ke smysluplnému využití volného času. Školní klub vede v letošním školním roce Mgr. Zdislava Dolanská.

Školní klub je ve školním roce 2023/2024 umístěn v budově 2. stupně (Informační centrum/knihovna) a je k dispozici zejména žákům 4. ročníku, kteří nejsou zapsáni v ŠD.

Projekty


nahoru