Menu
ZŠ Městec Králové
Základní školaMěstec Králové

OP VVV - Šablony pro ZŠ Městec Králové

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit.

 

Již bylo realizováno:

 

OP VVV - Personální podpora ZŠ

1. Školní speciální pedagog

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

  • nízká motivace ke vzdělávání;
  • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
  • nedůslednost ve školní přípravě;
  • kázeňské přestupky;
  • nedůsledné rodičovské vedení;
  • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

 

OP VVV - Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

  1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity byla realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Měla formu volnočasové aktivity a vedla k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

  1. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity byla realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Měl formu volnočasové aktivity a vedl k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vedla k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.

  1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity bylo podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka byla také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Aktivita byla realizována prostřednictvím doučování žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, či asistentem pedagoga.

Datum vložení: 17. 7. 2017 10:48
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2017 11:06
Autor: Mgr. Petr Novák

Projekty


nahoru