Základní škola Městec Králové
ZÁKLADNÍ ŠKOLAMĚSTEC KRÁLOVÉ

POZOR! Od čtvrtka 10.9. vstup bez roušky do budov školy zakázán! 

Anglický jazyk

aj

Na 2. stupni naší školy vyučujeme anglický jazyk podle 2. řady oxfordské učebnice PROJECT a k ní náležejícího pracovního sešitu (česká vezre).

6.r. - Project 2

7.r. - Project 3

8.r. - Project 4

9.r. - Project Plus (pracovní sešit pouze v cizojazyčné verzi)

 

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Vyučovací předmět má časovou dotaci tři hodiny týdně. Je založena na modelu britské angličtiny. Žáci jsou však seznamováni i s nejdůležitějšími rysy americké angličtiny a se základními rozdíly, které mezi britskou a americkou angličtinou existují (a to jak v gramatice a slovní zásobě, tak i ve výslovnosti a tempu řeči). Předmět směřuje k vybudování a posílení schopnosti dorozumět se s cizincem v běžných životních situacích a hovořit o jednoduchých tématech. Žáci musí též porozumět přiměřeně složitému a dlouhému psanému textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni. Jsou schopni samostatně vytvořit přiměřeně dlouhý a přiměřeně složitý text písemný, jehož obsah a slovní zásoba též odpovídá jejich jazykové úrovni.

V hodinách jsou žákům předkládány i informace týkající se reálií anglicky hovořících zemí. Znalost jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci. Učitel se snaží vzbudit u žáků zájem o cizí jazyk, ale i anglicky hovořící země. Snaží se též u žáků vybudovat a posilovat kladný vztah k cizím kulturám.

2. stupeň navazuje na 1. stupeň, procvičuje a prohlubuje získané učivo (gramatika, slovní zásoba, jazykové dovednosti – speaking, reading, listening, writing). Pozornost se věnuje především schopnosti použít daný cizí jazyk v běžných životních situacích.

Ve výuce se užívají metody a formy práce založené na spolupráci žáků, činnostním učení, samostatné práci s informacemi. Žáci též pracují ve dvojicích či menších skupinách.  Důraz je kladen na komunikační dovednosti žáků. V hodinách jsou používány dvojjazyčné i výkladové slovníky, odpovídající jazykové úrovni dětí. Důraz je též kladen na využití audiovizuální techniky, nahrávek živého soudobého anglického jazyka v běžných životních situacích.

Ve výuce se též maximálně využívá VHS, DVD a ICT techniky, včetně práce s internetem a interaktivní tabulí.

            Žáci jsou vedeni k samostatnosti, používání probíraného ve vlastním reálném životě, k propojování jednotlivých poznatků (i mezipředmětově).

            Do vybraných jednotlivých hodin jsou postupně integrována průřezová témata Výchovy k myšlení v evropských a  globálních souvislostech:

Výchova k myšlení v evropských a  globálních souvislostech:

Evropa a svět nás zajímá:  život dětí v jiných zemích , zvyky a tradice Velké Británie a USA, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé

Objevujeme Evropu  a svět:  vzdělávání mladých Evropanů

Hodnocení žáka sleduje jeho schopnosti používat získané poznatky (gramatika, slovní zásoba, jazykové dovednosti) k dorozumění se s cizincem v běžných životních situacích, a to jak ústně, tak i písemně. Hodnocení je též založeno na výsledcích menších písemných a ústních testů zaměřených na dílčí slovní zásobu či gramatiku.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

-zdůrazňujeme důležitost schopnosti komunikovat anglicky

-propojujeme probraná témata a jazykové jevy

-vedeme k samostatnému vyhledávání nástrojů k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině

Kompetence k řešení problémů

-učíme řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí

-pomáháme odstraňovat zábranu mluvit anglicky s neznámým člověkem

-učíme vyjadřovat myšlenky, chybí-li přesná slovní zásoba

Kompetence komunikativní

-učíme porozumět jednoduchému sdělení

-učíme umět zformulovat jednoduché myšlenky

-vyžadujeme využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navazování kontaktu

Kompetence sociální a personální

-učíme vyžádat a poskytnout radu v jednoduchých situacích

-dbáme na dodržování pravidel slušného chování

-učíme spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu

Kompetence občanské

-seznamujeme se zvyky a tradicemi anglicky hovořících zemí (především Spojeného království a Spojených států) a porovnáváme je se zvyky a tradicemi naší země

-pomáháme získat představu o běžném životě občanů GB a USA a porovnávat ho se situací v ČR

Kompetence pracovní

-učíme samostatně pracovat s dvojjazyčným i výkladovým slovníkem, vedeme žáky k využívání anglického jazyka k získávání informací, navázání pracovních vztahů, práci s počítačem

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
4
29
4
30
4
31
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
5
14
5
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
4
28
4
29
3
30
2
31
2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 30
TÝDEN: 1403
CELKEM: 421397

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pro školy

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 1. 2021

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, na západě a východě místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.